Herní scénáře
(Učební / výukový / školicí materiál - ostatní)

INTELEKTUÁLNÍ VÝSTUP 2

Vliv znečištění na zdraví a
kvalitu života

Scénář hry 1 - CPIP (RO)

Game scenario1 – Influence of the pollution on the health and quality of life
Znečištění dopravou

Scénář hry 2 - KAS (PL)

Game scenario2 – Transport Pollution
Průmyslové znečištění

Scénář hry 3 - CN (CZ)

Game scenario3 – Industrial pollution
Nízké emise

Scénář hry 4 - DIPGRA (ES)

Game scenario4 – Low-stack emission
Kampaň na ochranu životního prostředí

Scénář hry 5 - NewEdu (SK)

Game scenario5 – Environment protection campaign
Obsah modulu souhrnného
hodnocení

Scénář hry 6 - ARID (PL)

Game scenario6 – Summary Evaluation Module Content

Scénář hry 1

Vliv znečištění na zdraví a kvalitu života

CPIP (RO)

Scénář hry 2

Znečištění dopravou

KAS (PL)

Scénář hry 3

Průmyslové znečištění

CN (CZ)

Scénář hry 4

Nízké emise

DIPGRA (ES)

Scénář hry 5

Kampaň na ochranu životního prostředí

NewEdu (SK)

Scénář hry 6

Obsah modulu souhrnného hodnocení

ARID (PL)

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

KONTAKTY:

© 2021 Clean Air 2, All Rights Reserved.