Clean air 2

Interaktivní hra Clean air jako nástroj pro čisté životní prostředí

O projektu

Natural lungs
Problém znečištění ovzduší se týká všech zemí Evropské Unie, vyžaduje tedy uplatnění nadnárodního přístupu, včetně spolupráce mezi zeměmi, sdílení zkušeností a rozvoje společných opatření. Nejen proto, že zdroje znečištění ovzduší a požadovaná řešení problému jsou si podobná, ale také proto, že znečištění ovzduší má silný přeshraniční charakter. Partneři projektu pocházejí převážně z jednoho z nejzávážnějších evropských hotspotů daného problému (tj. z oblasti střední a východní Evropy). Účast Španělska umožní šíření produktů projektu a výsledků do jiných částí EU.

Cílem tohoto projektu je zvýšit informovanost partnerských zemí, o problému znečištění ovzduší, jeho důvodech, účincích na zdraví a možných řešeních, která mohou obyvatelé přijmout za účelem zmírnění problému a snížení místního znečištění ovzduší. Tohoto cíle bude dosaženo zajištěním školení pro učitele v oblasti znečištění ovzduší a jejich vybavením inovativními interaktivními vzdělávacími materiály, které mohou použít při výuce.

Jedním z hlavních výstupů projektu bude hra. Jedná se o reakci na zpětnou vazbu z předchozího projektu realizovaného partnery projektu CA2. Učitelé účastnící se pilotního testování navrhli, že interaktivní hra bude skvělým nástrojem pro vzdělávání v oblasti péče o čistý vzduch.

IO1 Osnovy a metodika školení
IO2 Scénáře hry
IO3 Scénáře a produkce filmu
IO4 Hra + Virtuální prostředí – Vzdělávací hra
IO5 Scénáře lekce a pilotní testování

O projektu  Clean Air 1

výstupy

Osnovy a metodika
školení

Herní scénáře (Učební / výukový / školicí materiál - ostatní)

Scénáře filmů a
produkce

Hra + virtuální prostředí (vzdělávací hra)

Scénáře lekcí a pilotní testování

Partneři

Kliknutím na libovolné logo navštívíte jejich oficiální web

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

kontakty:

© 2021 Clean Air 2, All Rights Reserved.