Scénáře lekcí a pilotní testování

INTELEKTUÁLNÍ VÝSTUP 5

Metodika scénářů lekcí a
pilotního testování

KAS (PL)

Methodology for lesson scenarios and pilot testing
Vliv znečištění na zdraví a kvalitu života

CPIP (RO)

Znečištění dopravou

KAS (PL)

Průmyslové znečištění

CN (CZ)

Nízké emise

DIPGRA (ES)

Kampaň na ochranu životního prostředí

NewEdu (SK)

Obsah modulu souhrnného hodnocení

ARID (PL)

Metodická příručka

New Edu (SK)

Technický návod ke hrám

KTU (LT)

Technický průvodce ke hrám

O5/A1– Methodology of lesson scenarios – KAS (PL)

O5/A2 – Lesson scenario + ppt – CPIP (RO)

O5/A3 – Lesson scenario + ppt – KAS (PL)

O5/A4 – Lesson scenario + ppt – CN (CZ)

O5/A5 – Lesson scenario + ppt – DIPGRA (ES)

O5/A7 – Lesson scenario + ppt – NewEdu (SK)

O5/A8 – Lesson scenario + ppt – ARID (PL)

O5/A9 – Methodological guide – New Edu (SK)

O5/A10 – Technical guide for game KTU (LT)

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

KONTAKTY:

© 2021 Clean Air 2, All Rights Reserved.