Clean air 2

Interaktyvus žaidimas „Švarus oras“ – įrankis švarios aplinkos kūrimui

Apie projektą

Natural lungs
Oro tarša yra aktuali visoms ES šalims, todėl ypatingą svarbą įgauna tarptautiškumas, šalių bendradarbiavimas, dalijimasis patirtimi bei bendrų priemonių kūrimas. Svarbu pastebėti ne vien tai, kad oro taršos šaltiniai bei reikalingi sprendimai yra panašūs skirtingose šalyse, bet ir tai, jog oro tarša yra tarptautinio pobūdžio klausimas. Dauguma projekte dalyvaujančių partnerių yra vienos iš didžiausių Europos karštųjų zonų – Vidurio ir Rytų Europos. Ispanijos dalyvavimas projekte suteiks galimybę skleisti žinią apie projekto produktus ir rezultatus ne tik Vidurio ir Rytų Europoje, bet ir kitose ES dalyse.

Šio projekto tikslas – didinti projekte dalyvaujančių šalių informuotumą apie oro taršos problemą, jos priežastis, poveikį sveikatai bei galimus sprendimo būdus, kurių gali imtis gyventojai, siekdami sušvelninti problemos poveikį ir sumažinti oro taršą vietos mastu. Šis tikslas bus pasiektas organizuojant mokymus mokytojams oro taršos tematika ir aprūpinant juos naujoviška bei interaktyvia mokomąja medžiaga, kuria jie naudosis šia tema šviesdami mokinius ir studentus.

Vienas iš pagrindinių projekto produktų bus žaidimas. Šis projektas yra anksčiau konsorciumo vykdyto projekto tęsinys. Visose parterių šalyse vykusių testavimų metu mokytojai nurodė, jog interaktyvus žaidimas būtų puiki priemonė mokant apie oro taršą.

IP1 Mokymo programa ir metodika
IP2 Žaidimo scenarijai
IO3 Mokomojo filmo scenarijus ir kūrimas
IP4 Žaidimas + virtualaus pasaulio aplinka. Edukacinis žaidimas
IP5 Pamokų scenarijai bei pilotavimas

Apie projektą  Clean Air 1

Produktai

Mokymo
programa ir
metodika

Žaidimo scenarijai (Mokymo / Mokymosi medžiaga)

Mokomojo filmo scenarijus
ir kūrimas

Žaidimas + virtualaus pasaulio aplinka. Edukacinis žaidimas

Pamokų
scenarijai bei pilotavimas

Mokymo programa ir metodika

O1/A1 – training methodology – the document, which will be base for all further activities done in the project. For this document will be responsible CPIP.

The document will contain the following problems:

 • Chapter 1, Introduction, explains in more detail the topic of this document on how training activities will be developed, and presents teaching methodologies and structures.
 • Chapter 2, Defining a target groups, describes in detail the procedures for identifying target groups. Explains how to select target groups, what should be the target group and other relevant ones specifications. Characteristics, competences and skills of participants were also determined.
 • Chapter 3, Modules, contains more details about the training structure, module topics and learning specifications
 • Chapter 4, Materials, presents typologies of materials and documentation that should be used and created during the training. The various criteria adopted to evaluate the results of the course through training activities are described
 • Chapter 5, Indicators of success.

O1/A2 – elaboration of the curricula for the training. This document will be base for elaboration training content in the frame of O2.

 1. choosing of the range of information demanded for lessons with games
 2. time settlement according to lesson units, learning outcomes and game demand 
 3. tight collaboration between partners elaborating curricula and responsible partners for the taking care of the EQF background.

Žaidimo scenarijai (Mokymo / Mokymosi medžiaga)

The division of the work on developing of game scenarios will be as follow:

 • Game scenario 1 – Influence of the pollution on the health and quality of life – CPIP (RO)
 • Game scenario 2 – Transport pollution- KAS (PL)
 • Game scenario 3 – Industrial pollution – CN (CZ)
 • Game scenario 4 – Low-stack emission – DIPGRA (ES)
 • Game scenario 5 – Environment protection campaign – NewEdu (SK)
 • Game scenario 6 – Summary evaluation module content – ARID (PL)

Mokomojo filmo scenarijus ir kūrimas

IO3/A1 – elaborating of the movie scenarios – KAS (PL) with input from all partners

IO3/A2 – production of the movies – KAS (PL)

IO3/A3 – validation of the movies – all partners.

IO3/A1 will be the first part of the elaboration of the movies. Those scenarios will be prepared separately according to the topics which will be in the game. I this activity will be involved each partner by providing to KAS draft version of the movie’s scenario.

The topics of that scenarios will be as follow:

 • Movie scenario 1 – Influence of the pollution on the health and quality of life
 • Movie scenario 2 – Transport pollution
 • Movie scenario 3 – Industrial pollution
 • Movie scenario 4 – Low-stack emission

Žaidimas + virtualaus pasaulio aplinka. Edukacinis žaidimas

O4/A1: System Architecture and Implementation Plan – KTU (LT) 

O4/A2: Server configured and Software installed – KTU (LT) 

O4/A3: Virtual Management Webpage – KTU (LT) 

O4/A4: First version of Virtual World without Learning Material – KTU (LT) 

O4/A5: Draft Virtual World with all educational content, infrastructure and learning material Integrated – KTU (LT) 

O4/A6: Completed version of Virtual World, ready for pilot testing – KTU (LT) 

O4/A7: Final Version of the Virtual World – KTU (LT)

Pamokų scenarijai bei pilotavimas

O5/A1– Methodology of lesson scenarios – KAS (PL)

O5/A2 – Lesson scenario + ppt – CPIP (RO)

O5/A3 – Lesson scenario + ppt – KAS (PL)

O5/A4 – Lesson scenario + ppt – CN (CZ)

O5/A5 – Lesson scenario + ppt – DIPGRA (ES)

O5/A7 – Lesson scenario + ppt – NewEdu (SK)

O5/A8 – Lesson scenario + ppt – ARID (PL)

O5/A9 – Methodological guide – New Edu (SK)

O5/A10 – Technical guide for game KTU (LT)

partneriai

Spustelėkite bet kurį logotipą ir apsilankykite oficialioje jų svetainėje

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

kontaktai:

© 2021 Clean Air 2, All Rights Reserved.