Pamokų scenarijai bei pilotavimas

INTELEKTINIS PRODUKTAS 5

Pamokų scenarijų ir
bandomųjų testų metodika

KAS (PL)

Pamokų scenarijų ir bandomųjų testavimų metodika
Taršos įtaka sveikatai ir gyvenimo kokybei

CPIP (RO)

Transporto tarša

KAS (PL)

Pramoninė tarša

CN (CZ)

Maža emisija

DIPGRA (ES)

Aplinkos apsaugos kampanija

NewEdu (SK)

Apibendrinamas vertinimo modulio turinys

ARID (PL)

Metodinis vadovas

New Edu (SK)

Techninis žaidimų vadovas

KTU (LT)

Techninis žaidimų vadovas

O5/A1– Methodology of lesson scenarios – KAS (PL)

O5/A2 – Lesson scenario + ppt – CPIP (RO)

O5/A3 – Lesson scenario + ppt – KAS (PL)

O5/A4 – Lesson scenario + ppt – CN (CZ)

O5/A5 – Lesson scenario + ppt – DIPGRA (ES)

O5/A7 – Lesson scenario + ppt – NewEdu (SK)

O5/A8 – Lesson scenario + ppt – ARID (PL)

O5/A9 – Methodological guide – New Edu (SK)

O5/A10 – Technical guide for game KTU (LT)

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

kontaktai:

© 2021 Clean Air 2, All Rights Reserved.