Clean air 2

Interaktywna gra Clean Air jako narzędzie do promowania
dbałości o czyste środowisko

O projekcie

Natural lungs
Problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej, dlatego potrzebne jest podejście międzynarodowe, w tym współpraca między państwami, wymiana doświadczeń i opracowanie wspólnych działań. Potrzebne jest to nie tylko dlatego, że źródła zanieczyszczenia powietrza i wymagane rozwiązania są podobne, ale także dlatego, że problem sam w sobie ma ponadnarodowy charakter. Partnerzy projektu pochodzą głównie z jednego z największych punktów zapalnych tego problemu w Europie (Europa Środkowa i Wschodnia). Udział Hiszpanii pozwoli na rozpowszechnienie rezultatów projektu w innych częściach Unii Europejskiej.

Celem projektu jest podniesienie świadomości obywateli państw partnerskich w zakresie problemu zanieczyszczenia powietrza, jego przyczyn, wpływu na zdrowie i możliwych rozwiązań, które mogą zostać podjęte przez mieszkańców, aby złagodzić problem i obniżyć poziom zanieczyszczenia. Cel ten zostanie osiągnięty przez zapewnienie szkolenia dla nauczycieli dotyczącego zanieczyszczenia powietrza oraz wyposażenie ich w innowacyjne, interaktywne materiały edukacyjne, których będą mogli użyć w nauczaniu.

Jednym z głównych rezultatów projektu będzie gra. To odpowiedź na potrzeby odkryte w poprzednim projekcie realizowanym przez partnerów projektu CA2. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu pilotażowym zasugerowali, że gra interaktywna byłaby świetnym narzędziem edukacji w zakresie dbania o czyste powietrze.

IO1 Program nauczania i metodologia szkoleniowa
IO2 Scenariusze gry
IO3 Scenariusze filmowe i produkcja filmów
IO4 Gra + świat wirtualny (gra edukacyjna)
IO5 Scenariusze lekcji i testy pilotażowe

O projekcie Clean Air 1

rezultaty

Program nauczania i metodologia szkoleniowa

Scenariusze gry (uczenie się / nauczanie / materiały szkoleniowe – inne)

Scenariusze filmowe
i produkcja filmów

Gra + świat wirtualny (gra edukacyjna)

Scenariusze lekcji i testy pilotażowe

Partnerzy

Kliknutím na ľubovoľné logo navštívite ich oficiálnu webovú stránku

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Kontakty

© 2021 Clean Air 2, All Rights Reserved.