Clean air 2

Interaktywna gra Clean Air jako narzędzie do promowania
dbałości o czyste środowisko

O projekcie

Natural lungs
Problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej, dlatego potrzebne jest podejście międzynarodowe, w tym współpraca między państwami, wymiana doświadczeń i opracowanie wspólnych działań. Potrzebne jest to nie tylko dlatego, że źródła zanieczyszczenia powietrza i wymagane rozwiązania są podobne, ale także dlatego, że problem sam w sobie ma ponadnarodowy charakter. Partnerzy projektu pochodzą głównie z jednego z największych punktów zapalnych tego problemu w Europie (Europa Środkowa i Wschodnia). Udział Hiszpanii pozwoli na rozpowszechnienie rezultatów projektu w innych częściach Unii Europejskiej.

Celem projektu jest podniesienie świadomości obywateli państw partnerskich w zakresie problemu zanieczyszczenia powietrza, jego przyczyn, wpływu na zdrowie i możliwych rozwiązań, które mogą zostać podjęte przez mieszkańców, aby złagodzić problem i obniżyć poziom zanieczyszczenia. Cel ten zostanie osiągnięty przez zapewnienie szkolenia dla nauczycieli dotyczącego zanieczyszczenia powietrza oraz wyposażenie ich w innowacyjne, interaktywne materiały edukacyjne, których będą mogli użyć w nauczaniu.

Jednym z głównych rezultatów projektu będzie gra. To odpowiedź na potrzeby odkryte w poprzednim projekcie realizowanym przez partnerów projektu CA2. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu pilotażowym zasugerowali, że gra interaktywna byłaby świetnym narzędziem edukacji w zakresie dbania o czyste powietrze.

IO1 Program nauczania i metodologia szkoleniowa
IO2 Scenariusze gry
IO3 Scenariusze filmowe i produkcja filmów
IO4 Gra + świat wirtualny (gra edukacyjna)
IO5 Scenariusze lekcji i testy pilotażowe

O projekcie Clean Air 1

rezultaty

Program nauczania
i metodologia szkoleniowa


Scenariusze
gry


Scenariusze filmowe
i produkcja filmów


Gra + świat wirtualny (gra edukacyjna)


Scenariusze lekcji i testy pilotażowe

Program nauczania i metodologia szkoleniowa

O1/A1 – training methodology – the document, which will be base for all further activities done in the project. For this document will be responsible CPIP.

The document will contain the following problems:

 • Chapter 1, Introduction, explains in more detail the topic of this document on how training activities will be developed, and presents teaching methodologies and structures.
 • Chapter 2, Defining a target groups, describes in detail the procedures for identifying target groups. Explains how to select target groups, what should be the target group and other relevant ones specifications. Characteristics, competences and skills of participants were also determined.
 • Chapter 3, Modules, contains more details about the training structure, module topics and learning specifications
 • Chapter 4, Materials, presents typologies of materials and documentation that should be used and created during the training. The various criteria adopted to evaluate the results of the course through training activities are described
 • Chapter 5, Indicators of success.

O1/A2 – elaboration of the curricula for the training. This document will be base for elaboration training content in the frame of O2.

 1. choosing of the range of information demanded for lessons with games
 2. time settlement according to lesson units, learning outcomes and game demand 
 3. tight collaboration between partners elaborating curricula and responsible partners for the taking care of the EQF background.

Scenariusze gry

The division of the work on developing of game scenarios will be as follow:

 • Game scenario 1 – Influence of the pollution on the health and quality of life – CPIP (RO)
 • Game scenario 2 – Transport pollution- KAS (PL)
 • Game scenario 3 – Industrial pollution – CN (CZ)
 • Game scenario 4 – Low-stack emission – DIPGRA (ES)
 • Game scenario 5 – Environment protection campaign – NewEdu (SK)
 • Game scenario 6 – Summary evaluation module content – ARID (PL)

Scenariusze filmowe i produkcja filmów

IO3/A1 – elaborating of the movie scenarios – KAS (PL) with input from all partners

IO3/A2 – production of the movies – KAS (PL)

IO3/A3 – validation of the movies – all partners.

IO3/A1 will be the first part of the elaboration of the movies. Those scenarios will be prepared separately according to the topics which will be in the game. I this activity will be involved each partner by providing to KAS draft version of the movie’s scenario.

The topics of that scenarios will be as follow:

 • Movie scenario 1 – Influence of the pollution on the health and quality of life
 • Movie scenario 2 – Transport pollution
 • Movie scenario 3 – Industrial pollution
 • Movie scenario 4 – Low-stack emission

Gra + świat wirtualny (gra edukacyjna)

O4/A1: System Architecture and Implementation Plan – KTU (LT) 

O4/A2: Server configured and Software installed – KTU (LT) 

O4/A3: Virtual Management Webpage – KTU (LT) 

O4/A4: First version of Virtual World without Learning Material – KTU (LT) 

O4/A5: Draft Virtual World with all educational content, infrastructure and learning material Integrated – KTU (LT) 

O4/A6: Completed version of Virtual World, ready for pilot testing – KTU (LT) 

O4/A7: Final Version of the Virtual World – KTU (LT)

Scenariusze lekcji i testy pilotażowe

O5/A1– Methodology of lesson scenarios – KAS (PL)

O5/A2 – Lesson scenario + ppt – CPIP (RO)

O5/A3 – Lesson scenario + ppt – KAS (PL)

O5/A4 – Lesson scenario + ppt – CN (CZ)

O5/A5 – Lesson scenario + ppt – DIPGRA (ES)

O5/A7 – Lesson scenario + ppt – NewEdu (SK)

O5/A8 – Lesson scenario + ppt – ARID (PL)

O5/A9 – Methodological guide – New Edu (SK)

O5/A10 – Technical guide for game KTU (LT)

Partnerzy

Kliknutím na ľubovoľné logo navštívite ich oficiálnu webovú stránku

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Kontakty

© 2021 Clean Air 2, All Rights Reserved.