Scenariusze lekcji i testy
pilotażowe

REZULTAT INTELEKTUALNY 5

Metodologia scenariuszy lekcji i testów pilotażowych

KAS (PL)

Methodology for lesson scenarios and pilot testing
Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i jakość życia

CPIP (RO)

Zanieczyszczenia transportowe

KAS (PL)

Zanieczyszczenia przemysłowe

CN (CZ)

Niskie emisje

DIPGRA (ES)

Kampania ochrony środowiska

NewEdu (SK)

Podsumowanie zawartości modułu oceny

ARID (PL)

Przewodnik metodologiczny

New Edu (SK)

Przewodnik techniczny do gier

KTU (LT)

Przewodnik techniczny do gier

O5/A1– Methodology of lesson scenarios – KAS (PL)

O5/A2 – Lesson scenario + ppt – CPIP (RO)

O5/A3 – Lesson scenario + ppt – KAS (PL)

O5/A4 – Lesson scenario + ppt – CN (CZ)

O5/A5 – Lesson scenario + ppt – DIPGRA (ES)

O5/A7 – Lesson scenario + ppt – NewEdu (SK)

O5/A8 – Lesson scenario + ppt – ARID (PL)

O5/A9 – Methodological guide – New Edu (SK)

O5/A10 – Technical guide for game KTU (LT)

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

KONTAKTY
© 2021 Clean Air 2, All Rights Reserved.