Clean air 2

Jocul interactiv Clean Air ca instrument pentru un mediu curat

Despre project

Natural lungs
Întrucât problema poluării aerului face referire la toate țările UE, este necesară aplicarea unei abordări transnaționale, inclusiv cooperarea dintre țări, schimbul de experiență și dezvoltarea de măsuri comune. Nu numai pentru că sursele de poluare a aerului și soluțiile necesare pentru această problemă sunt similare, ci și pentru că poluarea aerului are un puternic caracter transfrontalier. Partenerii din cadrul proiectului, includ organizații din Europa Centrală și de Est, una dintre cele mai afectate zone de pe Glob privind poluarea, iar participarea Spaniei va permite promovarea rezultatelor proiectului dincolo de această zonă.

Obiectivul acestui proiect este acela de a sensibiliza țările partenere din cadrul proiectului cu privire la problema poluării aerului, motivele sale, efectele asupra sănătății și soluțiile posibile care pot fi luate de locuitori pentru a atenua problema și a reduce poluarea aerului local. Acest obiectiv va fi atins prin activități de formare profesională a cadrelor didactice în domeniul poluării aerului și prin dotarea acestora cu materiale educative inovatoare și interactive pe care le vor folosi pentru a-și învăța elevii și studenții despre această problemă.

Unul dintre principalele rezultate ale proiectului este Jocul interactiv. Acesta este răspunsul privind feedback-ul primit din proiectul Clean Air 1, realizat anterior de către consorțiu. Profesorii implicați din țările partenere proiectului care au participat la testarea materialelor, au sugerat că jocul interactiv ar fi un instrument excelent pentru a preda despre problema poluării aerului.

IO1 Manual și Metodologie de Training
IO2 Scenariile dedicate Jocului
IO3 Scenariile și producția filmului
IO4 Joc + Lumea Mediului Virtual – Joc Educativ
IO5 Scenarii dedicate lecțiilor și Testarea acestora

Despre proiectul Clean Air 1

rezultatus

Manual și
Metodologie de Training

Scenariile dedicate Jocului (Învățare/ Predare / Material de instruire – Altceva)

Scenariile și
producția
filmului

Joc + Lumea Mediului Virtual -
Joc Educativ

Scenarii dedicate lecțiilor și Testarea acestora

Manual și Metodologie de Training

O1/A1 – training methodology – the document, which will be base for all further activities done in the project. For this document will be responsible CPIP.

The document will contain the following problems:

 • Chapter 1, Introduction, explains in more detail the topic of this document on how training activities will be developed, and presents teaching methodologies and structures.
 • Chapter 2, Defining a target groups, describes in detail the procedures for identifying target groups. Explains how to select target groups, what should be the target group and other relevant ones specifications. Characteristics, competences and skills of participants were also determined.
 • Chapter 3, Modules, contains more details about the training structure, module topics and learning specifications
 • Chapter 4, Materials, presents typologies of materials and documentation that should be used and created during the training. The various criteria adopted to evaluate the results of the course through training activities are described
 • Chapter 5, Indicators of success.

O1/A2 – elaboration of the curricula for the training. This document will be base for elaboration training content in the frame of O2.

 1. choosing of the range of information demanded for lessons with games
 2. time settlement according to lesson units, learning outcomes and game demand 
 3. tight collaboration between partners elaborating curricula and responsible partners for the taking care of the EQF background.

Scenariile dedicate Jocului (Învățare/ Predare / Material de instruire – Altceva)

The division of the work on developing of game scenarios will be as follow:

 • Game scenario 1 – Influence of the pollution on the health and quality of life – CPIP (RO)
 • Game scenario 2 – Transport pollution- KAS (PL)
 • Game scenario 3 – Industrial pollution – CN (CZ)
 • Game scenario 4 – Low-stack emission – DIPGRA (ES)
 • Game scenario 5 – Environment protection campaign – NewEdu (SK)
 • Game scenario 6 – Summary evaluation module content – ARID (PL)

Scenariile și producția filmului

IO3/A1 – elaborating of the movie scenarios – KAS (PL) with input from all partners

IO3/A2 – production of the movies – KAS (PL)

IO3/A3 – validation of the movies – all partners.

IO3/A1 will be the first part of the elaboration of the movies. Those scenarios will be prepared separately according to the topics which will be in the game. I this activity will be involved each partner by providing to KAS draft version of the movie’s scenario.

The topics of that scenarios will be as follow:

 • Movie scenario 1 – Influence of the pollution on the health and quality of life
 • Movie scenario 2 – Transport pollution
 • Movie scenario 3 – Industrial pollution
 • Movie scenario 4 – Low-stack emission

Joc + Lumea Mediului Virtual - Joc Educativ

O4/A1: System Architecture and Implementation Plan – KTU (LT) 

O4/A2: Server configured and Software installed – KTU (LT) 

O4/A3: Virtual Management Webpage – KTU (LT) 

O4/A4: First version of Virtual World without Learning Material – KTU (LT) 

O4/A5: Draft Virtual World with all educational content, infrastructure and learning material Integrated – KTU (LT) 

O4/A6: Completed version of Virtual World, ready for pilot testing – KTU (LT) 

O4/A7: Final Version of the Virtual World – KTU (LT)

Scenarii dedicate lecțiilor și Testarea acestora

O5/A1– Methodology of lesson scenarios – KAS (PL)

O5/A2 – Lesson scenario + ppt – CPIP (RO)

O5/A3 – Lesson scenario + ppt – KAS (PL)

O5/A4 – Lesson scenario + ppt – CN (CZ)

O5/A5 – Lesson scenario + ppt – DIPGRA (ES)

O5/A7 – Lesson scenario + ppt – NewEdu (SK)

O5/A8 – Lesson scenario + ppt – ARID (PL)

O5/A9 – Methodological guide – New Edu (SK)

O5/A10 – Technical guide for game KTU (LT)

PARTNERI

Faceți clic pe orice logo pentru a vizita site-ul lor oficial

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

contactE:

© 2021 Clean Air 2, All Rights Reserved.