Clean air 2

Interaktívna hra Clean Air ako nástroj pre čisté životné prostredie

O projekte

Natural lungs
Problém znečistenia ovzdušia sa týka všetkých krajín Európskej únie, a preto si vyžaduje nadnárodný prístup vrátane spolupráce medzi krajinami, výmeny skúseností a vypracovania spoločných opatrení. Je to nielen preto, že zdroje znečistenia ovzdušia a potrebné riešenia tohto problému sú podobné, ale aj preto, že znečistenie ovzdušia má výrazne cezhraničný charakter. Partneri projektu pochádzajú najmä z jedného z najdôležitejších európskych ohnísk tohto problému (t. j. zo strednej a východnej Európy). Účasť Španielska umožní šírenie produktov a výsledkov projektu do ostatných častí EÚ.

Cieľom tohto projektu je zvýšiť povedomie v partnerských krajinách o probléme znečistenia ovzdušia, jeho príčinách, vplyve na zdravie a možných riešeniach, ktoré môžu obyvatelia prijať na zmiernenie tohto problému a zníženie miestneho znečistenia ovzdušia. Tento cieľ sa dosiahne poskytnutím školení pre učiteľov o znečistení ovzdušia a ich vybavením inovatívnymi interaktívnymi vzdelávacími materiálmi, ktoré môžu používať pri vyučovaní.

Jedným z hlavných výstupov projektu bude hra. Je reakciou na spätnú väzbu z predchádzajúceho projektu realizovaného partnermi projektu CA2. Učitelia, ktorí sa zúčastnili pilotného testovania, navrhli, že interaktívna hra by bola skvelým nástrojom na vzdelávanie o čistote ovzdušia.

IO1 Učebné osnovy a metodika odbornej prípravy
IO2 Herné scenáre
IO3 Scenáre a výroba filmov
IO4 The Game + Virtual Environment – Vzdelávacia hra
IO5 Scenáre lekcií a pilotné testovanie

O projekte Clean Air 1

výstupy

Učebné osnovy a metodika odbornej prípravy

Herné scenáre
(Výučba / vzdelávanie / školiaci materiál - iné)

Filmové scenáre a produkcie

Hra + virtuálne prostredie
(vzdelávacia hra)

Scenáre lekcií
a pilotné testovanie

Učebné osnovy a metodika odbornej prípravy

O1/A1 – training methodology – the document, which will be base for all further activities done in the project. For this document will be responsible CPIP.

The document will contain the following problems:

 • Chapter 1, Introduction, explains in more detail the topic of this document on how training activities will be developed, and presents teaching methodologies and structures.
 • Chapter 2, Defining a target groups, describes in detail the procedures for identifying target groups. Explains how to select target groups, what should be the target group and other relevant ones specifications. Characteristics, competences and skills of participants were also determined.
 • Chapter 3, Modules, contains more details about the training structure, module topics and learning specifications
 • Chapter 4, Materials, presents typologies of materials and documentation that should be used and created during the training. The various criteria adopted to evaluate the results of the course through training activities are described
 • Chapter 5, Indicators of success.

O1/A2 – elaboration of the curricula for the training. This document will be base for elaboration training content in the frame of O2.

 1. choosing of the range of information demanded for lessons with games
 2. time settlement according to lesson units, learning outcomes and game demand 
 3. tight collaboration between partners elaborating curricula and responsible partners for the taking care of the EQF background.

Herné scenáre (Výučba / vzdelávanie / školiaci materiál - iné)

The division of the work on developing of game scenarios will be as follow:

 • Game scenario 1 – Influence of the pollution on the health and quality of life – CPIP (RO)
 • Game scenario 2 – Transport pollution- KAS (PL)
 • Game scenario 3 – Industrial pollution – CN (CZ)
 • Game scenario 4 – Low-stack emission – DIPGRA (ES)
 • Game scenario 5 – Environment protection campaign – NewEdu (SK)
 • Game scenario 6 – Summary evaluation module content – ARID (PL)

Filmové scenáre a produkcie

IO3/A1 – elaborating of the movie scenarios – KAS (PL) with input from all partners

IO3/A2 – production of the movies – KAS (PL)

IO3/A3 – validation of the movies – all partners.

IO3/A1 will be the first part of the elaboration of the movies. Those scenarios will be prepared separately according to the topics which will be in the game. I this activity will be involved each partner by providing to KAS draft version of the movie’s scenario.

The topics of that scenarios will be as follow:

 • Movie scenario 1 – Influence of the pollution on the health and quality of life
 • Movie scenario 2 – Transport pollution
 • Movie scenario 3 – Industrial pollution
 • Movie scenario 4 – Low-stack emission

Hra + virtuálne prostredie (vzdelávacia hra)

O4/A1: System Architecture and Implementation Plan – KTU (LT) 

O4/A2: Server configured and Software installed – KTU (LT) 

O4/A3: Virtual Management Webpage – KTU (LT) 

O4/A4: First version of Virtual World without Learning Material – KTU (LT) 

O4/A5: Draft Virtual World with all educational content, infrastructure and learning material Integrated – KTU (LT) 

O4/A6: Completed version of Virtual World, ready for pilot testing – KTU (LT) 

O4/A7: Final Version of the Virtual World – KTU (LT)

Scenáre lekcií a pilotné testovanie

O5/A1– Methodology of lesson scenarios – KAS (PL)

O5/A2 – Lesson scenario + ppt – CPIP (RO)

O5/A3 – Lesson scenario + ppt – KAS (PL)

O5/A4 – Lesson scenario + ppt – CN (CZ)

O5/A5 – Lesson scenario + ppt – DIPGRA (ES)

O5/A7 – Lesson scenario + ppt – NewEdu (SK)

O5/A8 – Lesson scenario + ppt – ARID (PL)

O5/A9 – Methodological guide – New Edu (SK)

O5/A10 – Technical guide for game KTU (LT)

Partneri

Kliknutím na ľubovoľné logo navštívite ich oficiálnu webovú stránku

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

kontakty:

© 2021 Clean Air 2, All Rights Reserved.