Scenáre lekcií a pilotné testovanie

INTELEKTUÁLNY VÝSTUP 5

Metodika scenárov lekcií

KAS (PL)

Vplyv znečistenia na zdravie a kvalitu života

CPIP (RO)

Dopravné znečistenie

KAS (PL)

Priemyselné znečistenie

CN (CZ)

Nízke emisie

DIPGRA (ES)

Kampaň na ochranu životného prostredia

NewEdu (SK)

Obsah modulu súhrnného hodnotenia

ARID (PL)

Metodická príručka

New Edu (SK)

Technická príručka pre hru

KTU (LT)

O5/A1– Methodology of lesson scenarios – KAS (PL)

O5/A2 – Lesson scenario + ppt – CPIP (RO)

O5/A3 – Lesson scenario + ppt – KAS (PL)

O5/A4 – Lesson scenario + ppt – CN (CZ)

O5/A5 – Lesson scenario + ppt – DIPGRA (ES)

O5/A7 – Lesson scenario + ppt – NewEdu (SK)

O5/A8 – Lesson scenario + ppt – ARID (PL)

O5/A9 – Methodological guide – New Edu (SK)

O5/A10 – Technical guide for game KTU (LT)

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

KONTAKTY:

© 2021 Clean Air 2, All Rights Reserved.